Anuria, czyli zatrzymanie moczu u mężczyzn

Całkowite zatrzymanie moczu u mężczyzn, czyli anuria, to zjawisko bardzo niebezpieczne, zagrażające nawet życiu człowieka. Może ono prowadzić wprost do zatrucia organizmu produktami przemiany materii. Z tego właśnie względu zatrzymanie moczu wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej, a chory powinien jak najszybciej udać się do najbliższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Zatrzymanie moczu u mężczyzn może mieć różne przyczyny i zawsze jest sytuacją niebezpieczną. Najczęściej dochodzi do utraty drożności układu moczowego, a w szczególności cewki moczowej. Drugim kierunkiem rozważań w kierunku postawienia diagnozy jest zaprzestanie wytwarzania moczu przez nerki. Obie sytuacje są bardzo groźne i wymagają natychmiastowej interwencji lekarskiej. W pierwszym przypadku konieczne jest udrożnienie układu moczowego, a w drugim najczęściej niezbędna jest błyskawiczna dializa, która zapobiegnie zatruciu organizmu. Dopiero wówczas przychodzi moment, w którym należy przeprowadzić gruntowne badania umożliwiające postawienie diagnozy i wdrożenie leczenia.

Przyczyny zatrzymania moczu u mężczyzn – choroby nerek

Zatrzymanie moczu u mężczyzn może być spowodowane schorzeniami nerek. Najczęściej są to stany zapalne tych organów, takie jak odmiedniczkowe lub kłębuszkowe zapalenie nerek oraz wszelkiego rodzaju układowe zapalenia naczyń. Przyczyną anurii bywa także złośliwe nadciśnienie tętnicze lub rozwinięta sarkoidoza, która często nie daje wcześniej żadnych innych objawów. Czasami w nerkach rozwijają się także różne choroby układowe albo do gry wkracza złośliwe nadciśnienie tętnicze.

Zatrzymanie moczu z przyczyn pozanerkowych

Tu najczęściej głównym sprawcą takich dolegliwości bywa kamica nerkowa. Drobne kamyczki, a nawet tak zwany piasek często blokują jakiś odcinek układu moczowego i pacjent nie ma możliwości oddania moczu. Niestety duży procent przypadków całkowitego zatrzymania moczu u mężczyzn spowodowany jest procesami nowotworowymi. Zajęte przez komórki nowotworowe fragmenty dróg moczowych albo uciski guzów zlokalizowanych wokół układu moczowego mogą zamykać światło moczowodów lub cewki moczowej.

Z kolei niedrożność samej cewki moczowej bardzo często powodowana jest przez łagodny przerost albo nowotwór prostaty. Gruczoł ten niemal otacza cewkę moczową, a więc gdy tylko zwiększy swoją objętość, natychmiast tworzy nacisk na cewkę moczową, najpierw zmniejszając jej przekrój, a w skrajnych przypadkach blokując ją całkowicie. Niedrożność cewki moczowej może też być efektem urazów, a nawet przedostania się do niej jakiegoś ciała obcego. Dość niebezpieczne bywają też zrosty, które tworzą się po zabiegach urologicznych, ale to bardzo rzadko się zdarza.

Inne przyczyny utraty możliwości oddawania moczu

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że zatrzymanie moczu u mężczyzn może być spowodowane odwodnieniem organizmu. Wszyscy ci, którzy borykają się z wymiotami, biegunką albo z rozległymi oparzeniami, są narażeni na takie dolegliwości. Bezmocz może też być wynikiem utraty dużej ilości krwi albo przetoczenia krwi niezgodnej z grupą pacjenta.

Błyskawiczna pomoc lekarska i diagnoza

W przypadku wystąpienia całkowitego zatrzymania moczu należy jak najszybciej udać się do najbliższego szpitala. Pomoc lekarska polega na natychmiastowym udrożnieniu przewodów moczowych, a w przypadku nieprawidłowej pracy nerek lub zaniku pracy, pacjent zwykle musi zostać natychmiast poddany dializie. Dopiero po udrożnieniu układu moczowego lub po dializie przychodzi pora na wykonanie wszelkich badań, które umożliwią postawienie diagnozy i wdrożenie leczenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here