Akcja Nie zawal! Wybierz życie!

Ogólnopolska akcja edukacyjna Nie zawal! Wybierz życie! ma na celu zwrócenie uwagi na problem wysokiej śmiertelności wśród chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi (OZW), szczególnie w pierwszym roku po przebytym incydencie sercowo-naczyniowym. W ramach akcji prowadzone są działania edukacyjne i informacyjne skierowane do pacjentów, liderów opinii środowiska medycznego, decydentów oraz szerokiej opinii publicznej.
Opiekę merytoryczną nad akcją objęło Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.
Wspierają nas:
Prof. dr hab. med. Janina Stępińska - Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Prof. UJ, dr hab. med. Dariusz Dudek - Przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK
Prof. dr hab. n. med. Piotr Dylewicz - Katedra Rehabilitacji Kardiologicznej Akademii Wychowania Fizycznego
w Poznaniu Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Dr n. kf. Małgorzata Wilk
Dr med. Andrzej Depko
Lek. Emilia Zaborowska
Lek. Beata Bobrowska
Lek. Maciej Bagieński
Dr Agata Lewandowska